När utfallet räknas

Om oss

Anders Gustafsson
Jag heter Anders Gustafsson och jag äger och driver Cureos sedan hösten 2010. Jag har arbetat inom strålterapibranchen i närmare 20 år, först som doktorand inom optimering av strålterapi vid Karolinska Institutet i Solna, därefter som utvecklare, projektledare och strålkaraktäriseringsansvarig på Helax (sedermera Nucletron) i Uppsala.


Som forskarstuderande publicerade jag bland annat 1995 den första artikeln om direktoptimering av MLC-segment för intensitetsmodulerad strålterapi, IMRT. Min avhandling från 1996 innehåller även den första formuleringen av dos-volym-baserade målfunktioner och bivillkor för gradientbaserade optimeringsmetoder.

Bland mina insatser på Helax/Nucletron kan särskilt nämnas projektledarskapet 1999-2002 för utvecklingen av en fristående dosberäknings- och optimeringsmodul. Projektet erbjöd flera utmaningar för den 10-20 personer starka gruppen, bland annat övergång till nytt operativsystem och programmeringsspråk (Windows och C++), introduktion av ny dosberäkningsalgoritm samt omfattande integration med ett utomstående planeringssystem för presentation av dos- och optimeringsresultat. Projektet genomfördes framgångsrikt och resulterade i två huvudversioner av modulen, levererade på utsatt tid.

Jag har även ansvarat för och drivit utvecklingen av den första helt integrerade IMRT-optimeringslösningen och det första radiobiologiska utvärderingsverktyget i ett kommersiellt planeringssystem, Helax-TMS.

På senare tid har jag framgångsrikt utvecklat produkter för stråldataanpassning och -kommissionering. Jag har i första hand bedrivit utveckling på .NET-plattformen och har stor erfarenhet av C#. Jag har även erfarenhet av webbapplikationsutveckling i Java och ASP.NET.

Fritiden tillbringar jag helst i naturen tillsammans med min familj, eller på bandyarenan när Edsbyn spelar.

Mitt CV: 

Mer information om vår verksamhet finns på följande hemsidor: