När utfallet räknas

Produkter

I samarbete med Norrlands Universitetssjukhus i Umeå och Akademiska Sjukhuset i Uppsala utvecklar Cureos databaslösningen MIQA för att samla in standardiserade data från samtliga strålbehandlingar utförda på svenska kliniker. Cureos främsta bidrag tilll detta arbete är programvaran MIQA2INCA, som extraherar nyckeldata ur MIQA-databasen och överför dessa data till INCA, nationella kvalitetsregistret för cancerbehandling.

Cureos utvecklar dessutom programvaran RT Bench för utvärdering och optimering av strålterapi baserat på kända behandlingsdata och utfall från genomförda behandlingar.

Genom att så effektivt som möjligt använda utfallet från genomförda behandlingar ökar förutsättningarna att identifiera kostnadseffektivare behandlingar med bättre utfall för nya patienter.

Behandlings- och utfallsdata bearbetas effektivt för att generera parametrar för fördefinierade eller användardefinierade dos-respons-modeller. Modellerna och de erhållna parametrarna kan sedan användas för att optimera enskilda behandlingar eller hela behandlingsprotokoll. 

Som ett led i utvecklingsarbetet är Cureos engagerat i flera öppen-källkods-projekt inom matematisk optimering, maskininlärning, bildbehandling och DICOM. Cureos arbetar aktivt för att bredda användningen av existerande öppen-källkods-bibliotek ursprungligen utvecklade under .NET Framework till surfplattor och smarttelefoner (iPhone/iPad, Android, Windows, Windows Phone). Cureos tillhandahåller bland annat en lösning som gör det möjligt att använda ramverken AForge och Accord för bildbehandling, maskininlärning och neurala nätverk på moderna plattformar.