När utfallet räknas

Tjänster

Cureos erbjuder konsulttjänster inom programvaruutveckling och projektledning för medicintekniska programvaruföretag.

Vi erbjuder projektledning i enlighet med lättrörliga utvecklingsprocesser, med fokus på de särskilda kvalitets- och riskhanteringskrav som ställs vid utveckling av medicinteknisk programvara.

Programvaruutveckling inom strålterapi är vår specialitet. Vare sig det handlar om nyutveckling eller underhållsutveckling så erbjuder Cureos bästa möjliga stöd till ert företag, och vi sätter alltid patientsäkerhet och användbarhet i främsta rummet. C# och .NET ligger varmast om hjärtat, men vi har även omfattande kompetens inom C++/C-utveckling samt Java.

Några exempel på applikationer och lösningar som vi tidigare har utvecklat:

  • Analysverktyg för jämförelse av mätta och beräknade endimensionella stråldosprofiler samt tillhörande dosberäkningsklient
  • Optimering av konform och intensitetsmodulerad strålterapi baserad på användarspecificerade dos- och volym-krav
  • Analysverktyg för jämförelse av strålbehandlingsplaner baserat på radiobiologiska respons-modeller
  • Texteditor för enkel editering av binära DICOM-filer
  • Webbaserad applikation för insamling av kundspecifika behandlingsapparatdata